Maksusuunnitelmahakemus

Lomakkeella voi hakea maksusuunnitelmaa Porin kaupungin laskuille, pois lukien kaupungin liikelaitokset, Satakunnan pelastuslaitos sekä kaupungin tytäryhtiöt.

Maksusuunnitelmaa ei myönnetä automaattisesti vaan asiakkaan maksuhistoria tarkistetaan. Kaupungin laskutuksesta ollaan yhteydessä asiakkaaseen, mikäli hakemukseen tarvitaan lisätietoja. Ilmoitamme myös onko maksusuunnitelma hyväksytty vaiko hylätty. HUOM! maksusuunnitelmaa ei välttämättä hyväksytä anotun mukaisesti.

 

Maksusuunnitelma raukeaa, mikäli maksusuorituksia jää hoitamatta tai asiakas toistuvasti maksaa vähemmän kuin on sovittu. Maksusuunnitelman rauettua kaupunki jatkaa saatavan perintätoimia.

Tietosuojaseloste


ReCaptcha validation failed. Check I am not a robot before sending form.

Open the PDF


Tab help
Select form tab to see it's help. (ESIM: For help, select tab . . .?)
Contact details

© Porin kaupunki

PL 121, 28101 PORI
vaihde (02) 621 1100
kirjaamo@pori.fi
etunimi.sukunimi@pori.fi