KOMPOSTOINTI-ILMOITUS / BIOJÄTTEEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (Jätelaki 41a §) antaa tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta biojätteenkäsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Kompostointi-ilmoituksen vastaanottamisesta tehdään tiedoksianto ensisijaisesti sähköisesti kunnan jätehuoltoviranomaisen puolesta. Käsittelyilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Kun biojätteen käsittely loppuu kiinteistöllä, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle. Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä ei saa sijoittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon.


Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.