SEKALAISEN YHDYSKUNTAJÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLIN PIDENNYSHAKEMUS

Tällä lomakkeella haetaan jätehuoltomääräysten mukaiseen sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennystä.

Huom! Päätös edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia (Mikkelin kaupungin periaatteet ja menettelytavat jätemaksun muutoshakemusten ja jäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemusten johdosta tehdyissä päätöksissä (kohta 4)).


Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.