MUUTOKSEN HAKEMINEN JÄTEMAKSUUN

Tällä lomakkeella haetaan jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saapumista.

 Jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä ottaen huomioon jätteen määrä, kunnan järjestämän jätehuollon palvelutaso, maksu voidaan maksuvelvollisen hakemuksesta tai viranomaisen aloitteesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä (Jätelaki 81 §).

 Huom! Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta (Jätelaki 83 §). 

 


Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.