JÄTEMAKSUMUISTUTUS

Tällä lomakkeella haetaan jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä laskun saavuttua.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle (Jätelaki 82 §) .

Huom! Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta (Jätelaki 83 §). Myöhässä saapuneet muistutukset jätetään huomioimatta.


Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.