ILMOITUS 2 VIIKOSTA 4 VIIKKOON

Tällä lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaisesti sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä kahdesta (2) viikosta neljään (4) viikkoon.

Ilmoituksen hyväksyminen edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia (Mikkelin kaupungin periaatteet ja menettelytavat (kohta 4)). Mikkelin kaupungin periaatteiden ja menettelytapojen täyttyessä ilmoituksesta tehdään tiedoksianto ensisijaisesti sähköisesti jätehuoltoviranomaisen puolesta. Erillistä päätöstä ilmoituksesta ei tehdä. Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee kiinteistön ilmoitetut biojätteen käsittelytiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin.


Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.